Jesteś w: Strona główna / Kursy i szkolenia / Kursy IANTD

Kursy IANTD

Podstawowy kurs nurkowania z wykorzystaniem nitroksu jako gazu oddechowego

Dodano 2008-12-11


Cel kursu:


1. Program polega na przekazaniu nurkom rekreacyjnym wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykorzystania nitroksu (EANx) przy nurkowaniach w granicach głębokości do 39 metrów, w zależności od uprawnień kursanta. Nurek jest przygotowany do użycia specjalnych tabel dekompresyjnych dla danych mieszanek lub tabel i komputerów powietrznych;

2. Program IANTD EANx Diver może być organizowany osobno lub w połączeniu z różnymi
programami IANTD Advanced oraz ze Specjalnościami IANTD;

3. Program uczy wykorzystania mieszanin w zakresie od 21% do 40% tlenu.
 
Wymagania wstępne: 

1. Kandydat musi mieć licencję Open Water Diver lub równorędną (np. P1);

2. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla programów stopnia Młodzieżowego konieczne jest ukończenie 12 lat;

3. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania
 
Przebieg szkolenia:


 

1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone;

2. Program dotyczy wykorzystania mieszanin o zawartości tlenu od 21% do 40%, jednak główny nacisk położony jest na EAN 32 i EAN 36;

3. Zaleca się, żeby wszyscy nurkowie wykonali dwa nurkowania z wykorzystaniem EAN z zawartością tlenu pomiędzy 24% a 40%.

 

 

Ograniczenia szkolenia:1. Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż zezwalają na to kwalifikacje uczestnika kursu.
Maksymalna dopuszczalna głębokość wynosi 39 metrów;

2. Nie może być wykonane żadne nurkowanie wymagające obligatoryjnej dekompresji dłuższej niż 3 minuty, jeśli program nie jest łączony z programem Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix;

3. Żadne nurkowanie nie może być wykonane przy ciśnieniu parcjalnym tlenu większym niż 1.6ata.

 

 

Ukończenie kursu:
1. Uczestnik kursu otrzymuje licencję (na zdjęciu poniżej) oraz międzynarodowy certyfikat o formacie karty kredytowej po zakończeniu części teoretycznej oraz pozytywnym zdaniu egzaminu pisemnego.

 

 Dyplom EANx

 

Zajęcia praktyczne: 1. Jeśli wykonywane są zajęcia w wodach otwartych, instruktor jest zobowiązany do wykorzystania tabel EANx IANTD lub planowania nurkowania tak jak dla powietrza, z podkreśleniem fizjologicznego bezpieczeństwa takiego rozwiązania;

2. Jeśli wykonywane są nurkowania w wodach otwartych, uczestnik kursu jest zobowiązany do zaplanowania nurkowania z użyciem określonych, sprawdzonych samodzielnie przez niego
mieszaninach.

 

 

W trakcie trwania kursu MCN zapewnia:

- Opiekę medyczną
- Profesjonalny sprzęt asekuracyjny,
- Miejsce na polu namiotowym,
- Wysoki poziom szkolenia,
- Profesjonalną kadrę szkoleniową
- NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA Z MAZURSKICH GŁĘBIN !

 

Uczestnicy kursu powinni posiadać:


-Osobisty sprzęt nurkowy (preferowane; osoby bez sprzętu powinny uzgodnić wcześniej drogą mail-ową ewentualne wyporzyczenie sprzętu na czas kursu)
-Ważne badania lekarskie
-Zdjęcie legitymacyjne
-Ciepłą czapkę