Jesteś w: Strona główna / Kursy i szkolenia / Kursy IANTD

Kursy IANTD

Kurs zaawansowany nurkowania z wykorzystaniem nitroksu jako gazu oddechowego. Ostani z pionu nurkowań sportowych, wprowadza w zagadnienia nurkowań technicznych

Dodano 2008-12-11

Cel kursu:1. Program polega na rozwijaniu umiejętności i wiedzy nurka dotyczącej użycia mieszanin typu EANx w nurkowaniu rekreacyjnym. Dodatkowo rozwija sprawność nurka pod wodą i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania przy użyciu mieszanin o wyższej zawartości tlenu;

2. Program uczy wykorzystania mieszanin nitroksowych o dowolnej zawartości tlenu (łącznie z wykorzystaniem 100% O2) z zachowaniem maksymalnego ciśnienia parcjalnego tlenu 1.5 ata;


3. Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 42 metrów, w tym
dekompresyjnych, z maksymalnym czasem dekompresji przyspieszanej na EAN 50 wynoszącym 15 minut.

Wymagania wstępne: 

1. Kandydat musi mieć licencję IANTD EANx Diver oraz Deep Diver i posiadać minimum 25
zalogowanych nurkowań lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu, pozwalające przekonać instruktora, że uczestnik kursu ma możliwości i wiedzę do kontynuowania szkolenia na tym poziomie;

2. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych;

3. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

Przebieg szkolenia:
 

1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone;

2. W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 120 minut czasu dennego, wykonanego podczas minimum 4 nurkowań, z których co najmniej dwa muszą być wykonane na głębokości pomiędzy 30 a 42 metry. Jeśli kurs jest połączony z kursem Deep Diver, całkowity czas denny podczas obu kursów musi wynosić minimalnie 160 minut i musi zostać osiągnięty podczas przynajmniej 6 nurkowań. Nawet jeśli wszystkie ćwiczenia wykonane będą
wcześniej, kurs wymaga odbycia 6 nurkowań. Jeśli kurs jest kursem łączonym, minimum 3 nurkowania muszą być wykonane na głębokości pomiędzy 30 a 42 metry;

Ograniczenia szkolenia:

1. Podczas nurkowania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 4 uczestników. Liczba ta może być zwiększona o 2 osoby na każdego asystującego IANTD Divemastera, maksymalnie do 8, jeśli instruktor ma do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;


2. Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż 42 metry;

3. Wszystkie nurkowania muszą być wykonane z wykorzystaniem mieszanin EANx (maksymalnie 40% tlenu). Mieszaniny EANx o wyższej zawartości tlenu (maksymalnie 50% tlenu) mogą być używane na przystankach bezpieczeństwa oraz przystankach dekompresyjnych;

4. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne muszą być wykonane;

5. Czas wszystkich wymaganych przystanków dekompresyjnych nie może przekroczyć 15 minut;

6. Żadne nurkowanie nie może być wykonane przy ciśnieniu parcjalnym tlenu większym niż 1.6ata.

  Ukończenie
       kursu:

 

 

Uczestnik kursu otrzymuje licencję (na zdjęciu poniżej) oraz międzynarodowy certyfikat o formacie karty kredytowej po zakończeniu części teoretycznej, pozytywnym zdaniu egzaminu pisemnego i zaliczeniu wszystkich ćwiczeń praktycznych w trakcie trwania kursu.

Adv EANx

Wymagania sprzętowe :

1. Butle zabezpieczające oraz butle dekompresyjne zabierane w formie butli pony lub stage. Jeśli jest to wymagane, butle muszą być czyste i kompatybilne tlenowo;

2. Własny osobisty sprzęt nurkowy w tym zestaw dwubutlowy (twin set) z butlami połączonymi manifolem.

   

W trakcie trwania kursu MCN zapewnia:

- Opiekę medyczną,
- Profesjonalny sprzęt asekuracyjny
- Miejsce na polu namiotowym,
- Wysoki poziom szkolenia,
- Profesjonalną kadrę szkoleniową
- NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA Z MAZURSKICH GŁĘBIN

Uczestnicy kursu powinni posiadać:

-Własny sprzęt nurkowy (opisany w wymaganiach sprzętowych powyżej)
-Ważne badania lekarskie
-Zdjęcie legitymacyjne (kolorowe)
-Ciepłą czapkę!